Verkocht!

12 12 2018

Na een goede maand is het zo ver! Gisteren kregen we een bod op onze woning waar wij ons akkoord op hebben gegeven. Intussen werd de notaris verwittigd en is deze bezig met het opstellen van een compromis. Eens deze is getekend, dan zal onze site hier verdwijnen; kwestie van de nieuwe eigenaar zijn privé te gunnen.

Advertenties
En de woning is te koop!

11 11 2018

Ook langs deze weg wensen we wat reclame te maken voor onze woning die bij deze te koop is. Gezien we in de toekomst beiden beroepshalve in Gent aan de slag gaan, wilden we dichter gaan wonen. We gaan dus alles nog eens over doen 😉

Alle info over onze woning op deze blog; de advertenties zijn terug te vinden via onderstaande linken:

Immoweb

Zimmo

2dehands

image.png

Wat verbruikt zo’n nulenergiewoning?

3 08 2018

Na bijna vier jaar wonen in onze nulenergiewoning is het tijd om eens wat cijfers kenbaar te maken. Sedert 25/06/2016 hielden we driemaandelijks (seizoensgebonden) ons verbruik bij en zo kunnen we hieronder onze cijfers meegeven:

Gemiddeld verbruik per maand (sinds de metingen) voor:

Elektriciteit (dagteller): 107,08 kWh (min. 89 kWh, max. 130 kWh)
Elektriciteit (nachtteller): 134,2 kWh (min. 102,2 kWh, max. 160,6 kWh)
Gas: 14,026 m3 (min. 0,170 m3, max. 34,337 m3)
Leidingwater: 0,14 m3 (min. 0,05 m3, max. 0,51 m3)
Regenwater: 5,4 m3 (min. 4,8 m3, max. 5,8 m3)

Laat gerust weten wat de situatie bij jullie is!

Passief is passé, lang leve nulenergie!

11 01 2017

De eindejaarsperiode is algemeen gekend als een vredelievende, maar ook een dure periode vanwege de vele cadeautjes. Wij kregen echter een cadeau uit zeer onverwachte hoek, met name van het Vlaams Energieagentschap.

Net na ons babybezoek in Phoenix (oktober 2016) dienden we op vraag van het Vlaams Energieagentschap verschillende documenten in teneinde onze woning als passiefhuis gecertificeerd te krijgen. Tot ontvangst van deze documenten werd de woning wel aanzien als een lage energiewoning.
De gevraagde documenten werden allemaal verzameld en opgestuurd en net voor Kerst kregen we een brief in de bus waarin te lezen was dat onze woning gecertificeerd werd als nulenergiewoning en wij bijgevolg ook in aanmerking kwamen voor de daaraan gekoppelde belastingvermindering.

Daar we er steeds van uit zijn gegaan dat onze woning een passiefhuis is, dachten we aan een foutje van het Vlaams Energieagentschap. Dan was de vraag: Gebaren we ons van krommen haas, of nemen we toch contact op met het Vlaams Energieagentschap teneinde hen onze bedenking over te maken? Uiteindelijk schreven we onze architect/EPB-coördinator (www.archicd.be) aan en vroegen hem om zijn mening.
Daags nadien kregen we reeds het bericht dat er geen misverstand was en dat we wel degelijk een nulenergiewoning hadden. Blijkbaar kwamen zijn berekeningen steeds uit op een net-niet nulenergiewoning en spelen er bij het Vlaams Energieagentschap ook andere parameters mee, waardoor dit dus een meevaller was voor ons. Dit houdt namelijk in dat onze belastingvermindering gedurende 10 jaar het dubbele is!

Uiteraard heel goed en vooral onverwacht nieuws voor ons, al moeten we wel zeggen dat wij er zelf een andere definitie op na hielden voor wat betreft het begrip nulenergiewoning. Voor ons hield dit namelijk in dat we al de nodige energie (en niet enkel deze voor verwarming en sanitair warm water) ter plaatse opwekken via hernieuwbare bronnen. Intussen hebben we onze definitie dus aangepast en verkondigen we met grote trots dat we een nulenergiewoning hebben gebouwd!

Deels verharde oprit

27 03 2016

Gezien de grondwerker toch langs kwam om de bergen aarde in onze tuin open te werken, werd hij ook gevraagd om onze oprit wat uit te graven en deze opnieuw te vullen met gebroken steenpuin, zodat deze toch al iet of wat verhard was. Zo gezegd, zo gedaan:

Voorbereiding voor de aanleg van de tuin

27 03 2016

Aangezien we zelf geen idee hebben hoe we onze tuin zouden aanleggen teneinde geen lange rechte strook te hebben, werd er beslist om een tuinarchitect onder de arm te nemen.

In afwachting van het aanstellen van een tuinarchitect en de eerste ontwerpen, werd alvast begonnen met het openbreken en frezen van de grond met de bedoeling deze dan een winter te kunnen laten rusten om daarna met de aanleg te beginnen.
Gezien de grootte van onze tuin werd hiervoor opnieuw beroep gedaan op de tractor van de nonkel. Daarmee ging het breken en frezen van de grond vrij vlot.

Waar de hoop was dat een strenge winter ervoor zou zorgen dat er weinig tot geen groen zou groeien, bleek er amper sprake van een winter, waardoor het nodige groen (grassen en onkruid) intussen weer zo’n 40cm hoog staat. Binnenkort verdwijnt dit echter weer wanneer we de grond klaar leggen om gras in te zaaien.

Een half jaar na de verhuis

10 06 2015

Samen met de bouwwerkzaamheden vielen eigenlijk ook de updates hier op onze blog stil, maar wie zal het ons verwijten dat we enkele sabbatmaanden hebben genomen? Intussen is het zowat een half jaar geleden dat we verhuisd zijn en dus lijkt het ons wel opportuun om even een korte balans op te maken van die eerste zes maanden:

De verhuis zelf verliep eigenlijk bijna ongemerkt gezien we nog maar weinig te verhuizen hadden. De laatste weken hadden we immers al regelmatig enkele dozen meegenomen naar de nieuwbouw en veel stond dus al klaar in de garage. Daar we ook maar enkele meters moesten overbruggen van de oude woning naar de nieuwbouw, volstond de hulp van één persoon om ook het meubilair te verhuizen. Met de hulp van Kris werden dan ook de meubelen verhuisd en op 14/12/2014 konden we zeggen dat we waren verhuisd.

Echt helemaal stilgezeten hebben we uiteraard niet, maar echt veel hebben we toch niet gedaan. Enkele werken die in onze sabbatmaanden werden uitgevoerd waren de volgende:

 • Tijdelijke oprit aanleggen met enkele betonplaten die we op overschot hadden.
 • De brievenbus ophangen
 • Afvoerpijpen voor het regenwater hangen (met dank aan Jakob voor de hulp).
 • Laten herstellen van de grote glazen deur beneden nadat deze zich had gezet en amper nog open te krijgen was.
 • Laten snoeien van onze boomgaard.

Hetgeen de komende maanden nog op de planning staat is:

 • Aanleggen van het terras
 • Plaatsen van de gevelplint
 • Aanleggen oprit
 • Tuin nivelleren
 • Nieuwe sturing van de screens

Los van de verschillende werken die werden uitgevoerd hebben we uiteraard genoten van onze nieuwe woning. Enkele van de meest opvallende ervaringen zijn de volgende:

 • Het is altijd gezellig warm boven, ook in de badkamer, ook in de winter en ook midden in de nacht.
 • Het gebruik van regenwater voor zowat alles heeft tot op heden nog niet voor problemen gezorgd zoals eventueel een tekort aan water, of vuil water.
 • Het verbruik van gas (149 m3 t.o.v. 985 m3) en zeker het stadswater (0,49 m3 t.o.v. 22,5 m3) ligt heel laag in vergelijking met ons vorig huis tijdens dezelfde periode; het verbruik van elektriciteit is ongeveer hetzelfde (833,5 KWh t.o.v. 814 KWh).
 • We hebben nog nooit de nood gehad om een ruit open te zetten om te verluchten; er zijn geen muffe geurtjes in huis.
 • Van zodra er een beetje zon is, draait de zonneboiler, ook op koude dagen.
 • Voorlopig is de warmte nog goed buiten te houden op voorwaarde dat de screens tijdig naar beneden gaan. Vergeten we dit, dan kan het gemakkelijk 28° worden binnen. Gelukkig kunnen we in dat geval voorlopig ook snel afkoelen door enkele ramen en deuren voor een uurtje open te zetten.

Is er dan niets dat we anders zouden doen in het geval we nog eens opnieuw zouden beginnen? Uiteraard wel, maar om nu te beweren dat we ons beklagen dat we dit niet hebben gedaan is dan ook weer overdreven. In ieder geval zouden we volgende zaken misschien wel anders aanpakken:

 • Volledig voor domotica gaan. We dachten dat we alles goed hadden doordacht, maar dit lijkt niet zo te zijn. Hadden we voor domotica gekozen, dan zou ons probleem met de sturing van de screens wellicht gemakkelijker/sneller opgelost geraken.
 • Nog meer netwerkkabels voorzien; ook buiten.
 • Aanleg van de riolering laten gebeuren samen met de grondwerken.
 • De verschillende wachtbuizen laten uitkomen in de technische ruimte i.p.v. in de garage.
 • Gevelplint pas bestellen nadat de gevelpleister werd geplaatst.

Kort gezegd: Het bevalt ons hier meer dan een beetje en het verschil met de afgelopen jaren had bijna niet groter kunnen zijn.