Definitieve resultaat blowerdoor is 0,18!

14 11 2014

Een klein feestje hier gisterenmiddag op de bouw. In de voormiddag was het immers tijd om de definitieve blowerdoor uit te voeren. Bij de opstart van de metingen leken we richting 0,47 te gaan, wat gezien het eerste resultaat van 0,2 van een jaar geleden uiteraard niet positief was. Gelukkig merkte Pol (onze elektricien) al heel snel op dat het front van onze gasketel niet gemonteerd was, waardoor er uiteraard nog een luchtlek was in de woning. Eens dit euvel was verholpen en nadat de PC zijn rekenwerk had gedaan, kwamen we aan een eindresultaat van 0,18 waar we uiteraard uitermate tevreden mee zijn. Eens we de bewijzen op papier hebben zullen we ze zeker delen šŸ™‚

IMG_3152

Advertenties
Start gevelbepleistering

30 03 2014

We lieten het eerder deze week al weten, maar afgelopen woensdag is men dus gestart met de gevelbepleistering.

Daags voordien kregen we telefoon van de werfleider die liet weten dat we ten vroegste omstreeks 07u30 de vrachtwagen moesten verwachten gezien het voor hen toch even rijden is. Toen we om 7u opstonden en de gordijnen openden, zagen we dat 7 man reeds volop bezig was met het lossen van de stelling.
Dan maar snel ontbijten en zelf ook de vuile kleren aan zodat we op de werf de nodige afspraken konden maken.

Tegen dat wij op de werf waren, stond de stelling zo goed als volledig opgesteld en de sfeer zat er bij de Polen duidelijk goed in; net als hun tempo. Via de werfleider werden de nodige afspraken gemaakt en omstreeks 10u00 was ons huis van blauw opnieuw naar houtkleur teruggekeerd en zaten onze vrienden technisch werkloos te genieten van het lentezonnetje. Door een actie van de foorkramers in Antwerpen had de vrachtwagen die de isolatie zou leveren immers een grote vertraging opgelopen.

Zelf heb ik de vrachtwagen met isolatie niet meer weten toekomen gezien ik tegen de middag moest beginnen werken, maar intussen werd alle isolatie geplaatst en werden zo goed als alle randen en hoeken voorzien van een eerste hechtlaag.

Volgende week maandag en dinsdag worden de volledige hechtlaag en de bijhorende wapeningsnetten geplaatst, dan is het minimum 2 dagen drogen en daarna start men met de afwerkingslaag.

Leidingspouw is af

9 08 2013

Door het bouwverlof enerzijds en de weinige dagen dat ik zelf thuis was anderzijds, is er de afgelopen weken niet zoveel gebeurd op de bouw. De kepers voor de leidingspouw werden allen vastgevezen. Nu kunnen we dus op ons gemak alles van elektriciteit en sanitair leggen, zonder dat we de luchtdichte schil moeten doorboren.

In afwachting van het verder leggen van de elektriciteit (onze elektricien is al een dag komen werken op onze bouw), hebben we zelf met behulp van wat schilderstape en een stiftje de plaatsen van stopcontacten en schakelaars uitgezet. Zo moeten we tijdens het leggen van de kabels niet voortdurend meten en hermeten en kunnen we dus een beetje doorwerken.

Eens alle leidingen van elektriciteit en sanitair liggen, kan dan ook nog deze spouw opgevuld worden met isolatie, waarna ze dan met behulp van OSB-platen kan gedicht worden.

Blowerdoortest

20 07 2013

Gezien onze laatste post een zeer enthousiaste, doch nogal korte post was inzake het resultaat van onze eerste blowerdoortest, gaan we er in deze post iets dieper op in…

Op 9 juli was het voor ons dus zo ver: De eerste blowerdoortest en dus de eerste echte test inzake het geleverde werk inzake luchtdichting. Een werk dat wij volledig zelf hebben uitgevoerd op basis van enkele tips van onze architect en die zaken die we hadden onthouden uit de verschillende infosessies van Eurabo die wij hadden gevolgd voor de aanvang van onze bouw. Een werk van lange adem, waarbij het resultaat niet onmiddellijk zichtbaar is en daarom dus niet altijd opgeeft om nog maar eens wat ‘plakkertjes’ te kleven.

Wat is nu juist zo een blowerdoortest?
Wel, voor een gedetailleerde uitleg verwijzen wij naar de site van Energy-service, maar in het kort komt het er op neer dat men gaat nagaan hoeveel luchtlekken (en dus ongecontroleerde ventilatie en het daaraan gekoppelde warmteverlies) er nog aanwezig zijn in de woning.Ā Bij de blowerdoortest gaat men een grote ventilator op een luchtdichte manier in een deuropening plaatsen. De rest van de ramen en deuren gaan dicht en daarna wordt de woning zowel in onderdruk als in overdruk gezet. Door dit drukverschil zal lucht zich dus van buiten de woning naar binnen willen verplaatsen (in het geval van onderdruk) en van binnen naar buiten (in het geval van overdruk). Met de bouw van een passiefwoning willen we ongecontroleerde ventilatie vermijden omdat luchtlekken gelijkstaan aan warmteverliezen. In de winter kan er koude lucht binnen komen en in de zomer kan de warmte op dezelfde manier het huis binnen geraken. Men meet dusĀ hoeveel keer de totale hoeveelheid lucht in het beschermde volume gewisseld wordt per uur en komt zo op een n-50 waarde uit.Ā Teneinde een gecertificeerd passiefhuis te hebben mag de n-50 waarde niet meer dan 0,6 bedragen.

Wij hebben er bij de bouw van ons passiefhuis voor geopteerd om deze test twee keer uit te laten voeren. Een eerste keer bekomen we eigenlijk een indicatieve waarde en deze test wordt uitgevoerd net nadat de luchtdichting is afgewerkt en voor we verder gaan met de afwerking van de woning. Op die manier kunnen eventuele luchtlekken nog gemakkelijk opgespoord en weggewerkt worden. De tweede keer zal dan plaats vinden eens de woning is afgewerkt en dit resultaat zal dan ook bepalend zijn voor het behalen van het passiefhuiscertificaat.

In ons geval kwam de man van Energy-service aan om 08:00 uur. Na een kwartiertje was al het materiaal geĆÆnstalleerd en kon de eerste meting plaatsvinden. Daarbij werd al snel duidelijk dat we ons werk goed hadden gedaan, want de ventilator moest nog niet te hard werken teneinde het benodigde drukverschil op te bouwen. Een vlugge berekening in aanwezigheid van de architect leerde ons dat we bij de eerste meting ergens rond een n-50 waarde van 0,3 zaten. Al een heel stuk beter dan we hadden durven hopen.
Na deze eerste meting hadden we enkele uren de tijd (bij de offerte voor de test hadden we bekomen dat de man van Energy-service hier vier uur bleef) om bestaande lekken op te sporen en te verhelpen. Op die manier konden we het resultaat nog verder naar beneden krijgen. Omstreeks 11:00 uur waren de grootste lekken gedicht en kon de definitieve meting plaats vinden. Daarbij was het eindresultaat dus n-50=0,2. Een waarde die ze bij Energy-service nog niet hadden gezien. Het record daar tot op heden was een n-50=0,29 en dit bij een architect die ook zelf de luchtdichting had gedaan.

Geen verse lucht, is dat dan niet ongezond leven?
Een terechte vraag, doch bij de bouw van een huis waarbij men aandacht schenkt aan de warmtehuishouding in de woning, moet men drie zaken steeds samen bekijken en goed uitvoeren, met name de isolatie, de luchtdichting en de ventilatie. Deze drie zaken dienen goed op elkaar afgestemd te zijn en het ene kan niet zonder het andere. Het heeft dus geen nut om zeer goed te isoleren als er niet evenveel aandacht geschonken wordt aan de luchtdichting (enkel stilstaande lucht heeft een isolerende werking) en de ventilatie.
Concreet komt er in onze woning in de muren en het dak tot 40cm isolatie, is de luchtdichting reeds getest en zeer goed bevonden en wordt ook nog een ventilatiesysteem D met warmterecuperatie voorzien. Op die manier hebben we dus steeds verse lucht zonder dat er warmte verloren gaat of binnenkomt. De ventilatie met warmterecuperatie zorgt er immers via een warmtewisselaar voor dat de warmte van de uitgaande lucht overgedragen wordt op de binnenkomende lucht.

Indien jullie nog meer informatie wensen over isolatie, ventilatie en luchtdichting, verwijzen wij jullie naar de website van het passiefhuisplatform en de verschillende infosessies die je bijv. bij Eurabo kan volgen. Zelf kunnen we er intussen ook wel Ć©Ć©n en ander over vertellen, doch we kunnen nog niet uit ervaring spreken…

Een record bij de eerste blowerdoortest

9 07 2013

Een zeer kort bericht, maar daarom niet minder interessant. Vandaag werd dus de eerste blowerdoortest uitgevoerd. Deze test meet in feite de luchtdichting en teneinde het passiefhuiscertificaat te halen, mochten wij niet boven een waarde van 0,6 komen.
Nadat alle apperatuur was geĆÆnstalleerd, begon men aan de test. Bij de eerste metingen bleek reeds dat we ons werk goed hadden gedaan, want er waren nog amper lekken. Na het dichten van de laatste lekken was het dan tijd voor de definitieve meting en daarbij haalden wij een waarde van maar liefst 0,2!!!!
We zijn dus meer dan tevreden šŸ˜‰

20130709-222120.jpg

Cellulose ingeblazen en op naar de eerste blowerdoortest

7 07 2013

Na de voorbereidingen net op tijd gedaan te hebben, waren wij 1 juli om 07u30 paraat op de werf in afwachting van de komst van Izolair, die onze houtskelet zou komen inblazen. Gezien we om 08u30 nog steeds niemand hadden gezien dan toch maar even gebeld naar de firma, waarbij we te weten kwamen dat er niet op 1, maar wel op 2 juli zou worden gestart met het inblazen. Dit was uiteraard niet echt naar onze zin, gezien wij de gevraagde helpers hadden voorzien (die voor de gelegenheid speciaal verlof hadden genomen), in alle mails steeds sprake was van 1,2 en 3 juli en ik de vrijdag 28/06/13 nog met de firma had gebeld, waarbij werd gezegd dat men op maandagmorgen zou starten. Dan maar de houtskeletbouwer (die Izolair onder de arm had genomen) bellen teneinde navraag te doen. Iets later kreeg ik dan terug telefoon en daarbij bleek dat men bij Izolair een fout had gemaakt in de planning. Men zou echter die dag niet meer kunnen starten. Uiteindelijk hebben we dan maar enkele andere werken gedaan in afwachting van de effectieve start op dinsdag.

Dinsdagmorgen om 7u was het dan zo ver. Izolair was op het afgesproken uur ter plaatse en na al het materiaal te hebben uitgeladen konden we aan het inblazen beginnen. Het vullen van de machine, het afdichten van de inblaasopeningen en het opruimen van de werf was onze taak. Omstreeks 08u00 zijn we dan officieel van start gegaan en om 09u00 hadden we onze eerste break. De architect kwam langs voor een kort werfbezoek en ook de verantwoordelijke van Izolair kwam ter plaatse teneinde te spreken over een compensatie voor het misverstand van de dag voordien. Door de verantwoordelijke werd voorgesteld dat hij de donderdag een man extra zou meesturen ter compensatie; iets waar wij ons wel konden in vinden gezien wij voor de donderdag geen extra volk hadden voorzien.

Na anderhalve dag doorwerken was het inblazen op woensdag omstreeks 14u30 al gedaan. Uiteindelijk zijn er 375 pakken Isofloc in de machine en dus in onze bouw gegaan, waardoor deze officieel beter geĆÆsoleerd is dan de woning waar wij nu in wonen. De aandachtige lezer heeft intussen ook al door dat er van Izolair dus geen compensatie nodig was, gezien de werken geen drie dagen hebben geduurd. Nieuwe onderhandelingen kunnen dus worden gestart en deze keer zullen wij een voorstel op tafel leggen. We houden jullie op de hoogte.

De volgende deadline die op de planning staat is dinsdag 9 juli. Dan vindt de eerste blowerdoortest plaats om 08u00. Nu dus nog enkele dagen aan de luchtdichting werken en als we dinsdag mooie resultaten behalen, dan zullen we meer dan tevreden zijn. EĆ©n van de meest vervelende werken zal dan namelijk zijn vruchten hebben afgeworpen. Nu nog eerst een dagje goed doorwerken zodat ook beneden alles van luchtdichting in orde komt.

Eerst Orcon spuiten, dan de folie erin kleven

Eerst Orcon spuiten, dan de folie erin kleven

Een goede maand verder

18 06 2013

Aangezien het veel te lang is geleden dat we jullie hier op de hoogte hielden, bij deze een korte update:

Werfbezoek:
De laatste keer dat jullie de site bezochten konden jullie lezen dat we met enige spanning aan het uitkijken waren naar het werfbezoek van onze architect teneinde onze werken te controleren. Dit werfbezoek bleek een goede motivator te zijn voor ons, want blijkt dat we alles in detail aanpakken en voor een mooie uitvoering zorgen. We kregen dus enkele pluimen op onze hoed en zoiets is steeds aangenaam om horen.

Luchtdichting:
EĆ©n van die werkjes waar ongetwijfeld zeer veel werk in kruipt zonder dat je er direct het resultaat van ziet is zonder twijfel de luchtdichting. Aangezien we in een passiefhuis willen wonen, is de luchtdichting voor ons van zeer groot belang. Daarbij willen we bij de eerste blower-door test ook niet meteen teleurstellende resultaten te zien krijgen, wat ervoor zorgt dat we bij het uitwerken van de details onze tijd nemen. Daarin kruipt echter heel wat tijd, waarvan het resultaat enkel zal te zien zijn bij de eerste test. Intussen zijn we wel zo ver dat de luchtdichting op het verdiep volledig is afgewerkt en gezien het platte dak was hier toch het meeste werk. Ook het feit dat de ventilatiebuizen op sommige plaatsen in de roostering kwamen te liggen, zorgde ervoor dat dit allemaal maar op het gemak vooruit ging.
Beneden dient de luchtdichting nog verder uitgevoerd te worden. Naast het aansluiten van de luchtdichte schil van de muur op de betonplaat, wat het grootste werk is op vlak van luchtdichting beneden, dienen her en der nog enkele details te worden uitgewerkt ter hoogte van ramen en deuren.

Ventilatie:
Waar we de vorige post schreven dat we de ventilatie op de grond hadden uitgelegd, werd deze waar mogelijk omhoog gehangen. De puzzel blijkt daarbij niet dezelfde te zijn als deze op de grond en er kwam heel wat meten, zagen, passen, opnieuw meten en zagen en passen aan te pas. Uiteindelijk hing de ventilatie voor 90% omhoog en gezien de luchtdichting moest worden afgewerkt, werd de ventilatie opnieuw losgekoppeld en gekuist, om ze daarna opnieuw omhoog gehangen. Gezien het deze keer definitief was en we ondanks de dubbele rubbers geen risico wilden nemen, werden alle verbindingen ook nog eens luchtdicht afgetaped.
Onder de luchtdichte laag worden nu niet meer alle buizen gehangen, gezien deze ons anders zouden kunnen hinderen bij het inblazen van de cellulose, wat momenteel voor 1, 2 en 3 juli staat ingepland. Vrijwilligers die zich die dag kunnen vrijmaken en het zien zitten om ons wat te komen helpen, mogen zich steeds bij ons aanmelden…

Vrije tijd:
Gezien ze mij indertijd hebben gezegd dat ontspannen op zijn minst even belangrijk is als inspannen, werd er begin mei een weekje ontspanning ingelast. Dat deze week voor ondergetekende nog voor een deel inspanning zou blijken te zijn, lees je verderop šŸ˜‰

Emily vertrok begin mei op uitnodiging van de kleine grote zus naar Ibiza om daar haar zus gezelschap te houden die daar op een trouwfeest was uitgenodigd. Gezien ikzelf niet was uitgenodigd, leek het mij de uitgelezen kans om diezelfde week er eens met de motor op uit te trekken. Jakob, mijn grotere kleinste broer, bleek eveneens te vinden voor het idee van een weekje sturen in de Eifel en het Zwarte Woud.

Na een bezoek aan de Blegny-mijn doken we het gebied van de Eifel in Duitsland in. Mooie stuurwegen met weinig verkeer, zorgden ervoor dat we met een brede glimlach op het gezicht de kilometers onder onze wielen lieten verdwijnen. Na een eerste nacht in de barre koude (komt ervan als je alles mee hebt om te kamperen behalve de slaapzak) volgde een mooie stuurdag, waarbij we ’s avonds een propere b&b vonden om de nacht in alle warmte en comfort door te brengen. ’s Anderendaags uit de veren om dan opnieuw een dag vol bochtenplezier te beleven. In Ć©Ć©n van die bochten liep het echter mis. Jakob maakte een kleine schuiver op een gravelspoor, maar bij deze schuiver brak hij een ruggenwervel, waardoor de motortrip er dus vroegtijdig op zat. Na een eerste operatie diende hij een weekje te herstellen alvorens hij op het einde van die week, samen met zijn vriendin die intussen ook naar TĆ¼bingen was afgezakt, opnieuw naar BelgiĆ« kon komen. Ikzelf was enkele dagen daarvoor met de ouders, die eveneens naar TĆ¼bingen waren afgezakt en voor de bezemwagen zorgden, al naar BelgiĆ« teruggekeerd.

EĆ©n van de laatste ontspanningen de afgelopen dagen was het vieren van vaderdag bij ons thuis, waarbij de kleinkinderen zich hebben kunnen uitleven bij tante Emily. Getuige daarvan zijn de foto’s hieronder. De anderen konden gezellig bijpraten tijdens het eten van de nodige versnaperingen en broodjes die waren voorzien.

Leveringen:
In afwachting van nieuwe inspanningen van onze kant, werd intussen wel reeds Ć©Ć©n en ander geleverd. Onze garage begint goed gevuld te geraken en het ‘terras’ achteraan wordt eveneens een logistieke ruimte. Zelf deden we nog eens een kleine investering in spanbanden voor de aanhangwagen, want deze worden ook heel intensief gebruikt de laatste tijd šŸ™‚

Venstertabletten:
Eigenlijk zeer onverwacht, kregen we de afgelopen week nog eens een dagje stielmannen over de vloer. De alu venstertabletten waren immers klaar en konden geplaatst worden:

IMG_0570