Verkocht!

12 12 2018

Na een goede maand is het zo ver! Gisteren kregen we een bod op onze woning waar wij ons akkoord op hebben gegeven. Intussen werd de notaris verwittigd en is deze bezig met het opstellen van een compromis. Eens deze is getekend, dan zal onze site hier verdwijnen; kwestie van de nieuwe eigenaar zijn privé te gunnen.

Advertenties
En de woning is te koop!

11 11 2018

Ook langs deze weg wensen we wat reclame te maken voor onze woning die bij deze te koop is. Gezien we in de toekomst beiden beroepshalve in Gent aan de slag gaan, wilden we dichter gaan wonen. We gaan dus alles nog eens over doen 😉

Alle info over onze woning op deze blog; de advertenties zijn terug te vinden via onderstaande linken:

Immoweb

Zimmo

2dehands

image.png

Wat verbruikt zo’n nulenergiewoning?

3 08 2018

Na bijna vier jaar wonen in onze nulenergiewoning is het tijd om eens wat cijfers kenbaar te maken. Sedert 25/06/2016 hielden we driemaandelijks (seizoensgebonden) ons verbruik bij en zo kunnen we hieronder onze cijfers meegeven:

Gemiddeld verbruik per maand (sinds de metingen) voor:

Elektriciteit (dagteller): 107,08 kWh (min. 89 kWh, max. 130 kWh)
Elektriciteit (nachtteller): 134,2 kWh (min. 102,2 kWh, max. 160,6 kWh)
Gas: 14,026 m3 (min. 0,170 m3, max. 34,337 m3)
Leidingwater: 0,14 m3 (min. 0,05 m3, max. 0,51 m3)
Regenwater: 5,4 m3 (min. 4,8 m3, max. 5,8 m3)

Laat gerust weten wat de situatie bij jullie is!

Passief is passé, lang leve nulenergie!

11 01 2017

De eindejaarsperiode is algemeen gekend als een vredelievende, maar ook een dure periode vanwege de vele cadeautjes. Wij kregen echter een cadeau uit zeer onverwachte hoek, met name van het Vlaams Energieagentschap.

Net na ons babybezoek in Phoenix (oktober 2016) dienden we op vraag van het Vlaams Energieagentschap verschillende documenten in teneinde onze woning als passiefhuis gecertificeerd te krijgen. Tot ontvangst van deze documenten werd de woning wel aanzien als een lage energiewoning.
De gevraagde documenten werden allemaal verzameld en opgestuurd en net voor Kerst kregen we een brief in de bus waarin te lezen was dat onze woning gecertificeerd werd als nulenergiewoning en wij bijgevolg ook in aanmerking kwamen voor de daaraan gekoppelde belastingvermindering.

Daar we er steeds van uit zijn gegaan dat onze woning een passiefhuis is, dachten we aan een foutje van het Vlaams Energieagentschap. Dan was de vraag: Gebaren we ons van krommen haas, of nemen we toch contact op met het Vlaams Energieagentschap teneinde hen onze bedenking over te maken? Uiteindelijk schreven we onze architect/EPB-coördinator (www.archicd.be) aan en vroegen hem om zijn mening.
Daags nadien kregen we reeds het bericht dat er geen misverstand was en dat we wel degelijk een nulenergiewoning hadden. Blijkbaar kwamen zijn berekeningen steeds uit op een net-niet nulenergiewoning en spelen er bij het Vlaams Energieagentschap ook andere parameters mee, waardoor dit dus een meevaller was voor ons. Dit houdt namelijk in dat onze belastingvermindering gedurende 10 jaar het dubbele is!

Uiteraard heel goed en vooral onverwacht nieuws voor ons, al moeten we wel zeggen dat wij er zelf een andere definitie op na hielden voor wat betreft het begrip nulenergiewoning. Voor ons hield dit namelijk in dat we al de nodige energie (en niet enkel deze voor verwarming en sanitair warm water) ter plaatse opwekken via hernieuwbare bronnen. Intussen hebben we onze definitie dus aangepast en verkondigen we met grote trots dat we een nulenergiewoning hebben gebouwd!

Deels verharde oprit

27 03 2016

Gezien de grondwerker toch langs kwam om de bergen aarde in onze tuin open te werken, werd hij ook gevraagd om onze oprit wat uit te graven en deze opnieuw te vullen met gebroken steenpuin, zodat deze toch al iet of wat verhard was. Zo gezegd, zo gedaan:

Voorbereiding voor de aanleg van de tuin

27 03 2016

Aangezien we zelf geen idee hebben hoe we onze tuin zouden aanleggen teneinde geen lange rechte strook te hebben, werd er beslist om een tuinarchitect onder de arm te nemen.

In afwachting van het aanstellen van een tuinarchitect en de eerste ontwerpen, werd alvast begonnen met het openbreken en frezen van de grond met de bedoeling deze dan een winter te kunnen laten rusten om daarna met de aanleg te beginnen.
Gezien de grootte van onze tuin werd hiervoor opnieuw beroep gedaan op de tractor van de nonkel. Daarmee ging het breken en frezen van de grond vrij vlot.

Waar de hoop was dat een strenge winter ervoor zou zorgen dat er weinig tot geen groen zou groeien, bleek er amper sprake van een winter, waardoor het nodige groen (grassen en onkruid) intussen weer zo’n 40cm hoog staat. Binnenkort verdwijnt dit echter weer wanneer we de grond klaar leggen om gras in te zaaien.

De aanleg van ons terras

27 03 2016

Hoewel het enige tijd geleden is, met name van voor onze reis naar de USA, bij deze toch een kort verslag van de aanleg van ons terras.

Vooreerst vroegen we onze grondwerker om ons terras uit te graven en de grote bergen aarde die nog in onze tuin lagen (afkomstig van het uitgraven van de funderingen van ons huis) open te trekken in onze tuin (zie ook de volgende post). Het resultaat daarvan is dus een aarden tuin, maar ook een mooie bak om daarin de opbouw van ons terras te maken:
Vooreerst een laag gebroken steenpuin van zo’n 25cm dik, daarop een aangetrilde en afgetrokken laag stabilisée van 20cm en daarop de keramische tegel van 2cm dik gelijmd.

Eerst nog enkele afvoerbuizen bij leggen, voor we er niet meer zouden aan kunnen. Ik wilde namelijk de afwatering van het terras ook in de regenput laten uitkomen. Uiteindelijk is het een verharding zoals een andere en gezien de vele filters die het water passeert, zie ik hier ook niet direct problemen. Ook het gebruik van keramische tegels zou ervoor moeten zorgen dat we in principe niet met chemische producten ons terras moeten kuisen.

Gelukkig konden we bij de aanleg van het terras gebruik maken van een tractor en een kipkar van de nonkels, zodat we zelf om de nodige grondstoffen konden rijden en aldus wat geld uitspaarden, maar het ons ook gemakkelijk konden maken door langs het huis te rijden en de grondstoffen te storten waar ze nodig waren.
Voor het open schieten en het effen trekken van de lagen kwamen ook de beide vaders helpen, waardoor alles wel vrij snel vooruit ging. Eens de stabiliséelaag dan was uitgehard, konden de tegels worden gelijmd. Het gebruik van een grote tegelzaag van kennissen maakte dat ook het op maat zagen van de tegels een fluitje van een cent was.